معرفی محصولات

محصولات

بخش اعظم محصولات شرکت اعم از رنگ های داخلی، نما، عایق ها و رنگ های دکوراتیو از محصولات آب پایه می باشد که این امر هم در زمان تولید، هم در زمان اجرا و هم برای اشخاصی که با سطوح رنگ آمیزی شده در ارتباط هستند تضمین کننده سلامت بوده و شرکت آبتیک پوشش آریا را در کنار شرکت های حامی صنعت سبز و دوستدار محیط زیست قرار داده است.