اجرای کفپوش اپوکسی – پایانه تعمیرات خط 5 متروی تهران – مهرشهر کرج

اجرای کفپوش اپوکسی


متراژ: 5000 متر مربع


مراحل انجام کار:

  1. تمیز نمودن و شستشوی سطح.
  2. قرار دادن یک لایه توری جهت تقویت سطح.
  3. اجرای یک لایه ماستیک جهت تقویت سطح.
  4. اجرای لایه نهایی کفپوش به ضخامت 250 میکرون.پروزه در مدت 45 روز انجام شد.