تقاطع غیر همسطح شهید رجایی - قزوین

شرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک – سیلیکونی بر روی سطوح بتنی

 

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری قزوین
مشاور کارفرما: مهندسین مشاور هگزا
پیمانکار : شرکت دی
مشاور پیمانکار : مهندسین مشاور ایجاد
متراژ سطوح بتنی: 13300 متر مربع

 

زمان پروژه

پروژه در 58 روز انجام شد.