تقاطعات غیر همسطح خدامی - کردستان ، پاسداران – همت و نیایش - کردستان (تهران)

شرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک – سیلیکونی بر روی سطوح بتنی

 

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری منطقه 3 تهران
مشاور کارفرما: بازرسی شهرداری منطقه 3 تهران
پیمانکار : شرکت آرا نو اندیشان پاسارگاد
متراژ سطوح بتنی : 6500 متر مربع

 

زمان پروژه

پروژه های فوق در کمتر از 40 روز انجام گرفته اند.