تقاطع غیر همسطح جمهوری - کرج

تقاطع غیر همسطح جمهوری - کرجشرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک- سیلیکونی بر روی سطوح بتنی

 

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری کرج

مشاور کارفرما: شرکت سازیان

پیمانکار: شرکت دی

مشاور پیمانکار : هراز راه

طول پل: حدودا 1200 متر

متراژ سطوح بتنی: 9180  متر مربع

 

زمان پروژه

پروژه در 42 روز انجام شد.