تقاطع غیر همسطح امام علی (ع) - قزوین

شرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک - سیلیکونی بر روی سطوح بتنی

 

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری قزوین
مشاور کارفرما: مهندسین مشاور هگزا
پیمانکار: شرکت سازندگی انصار
طول:1300متر
متراژسطوح بتنی: 15000 مترمربع

 

زمان پروژه

پروژه در 65 روز انجام شد.