آب گریز نمودن قطعات بتنی پل صدر - کارخانه شهید رجایی

شرح پروژه

آب گریز نمودن قطعات بتنی پل صدر- کارخانه شهید رجایی
اجرای مصالح زیر سازی و اعمال آب گریز کننده بر روی سطوح بتنی

 

مشخصات پروژه

کارفرما: موسسه شهید رجایی- قرار گاه خاتم الانبیاء
مشاور کارفرما: مهندسین مشاور هگزا
پیمانکار: آبتیک پوشش آریا
تعداد قطعات 3800 قطعه

 

زمان پروژه

پروژه در 49 روز انجام شد.