تقاطع غیر همسطح سرداران - قزوین

تقاطع غیر همسطح سرداران - قزوینشرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک - سیلیکونی بر روی سطوح بتنی و اجرای رنگ آلکیدی بر روی لوله های رایزر

 

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری قزوین

مشاوره کارفرما: بهین تردد پارس

پیمانکار: شرکت دی

مشاور پیمانکار: گروه مهندسین ایجاد

طول پل: 850 متر

متراژ سطوح بتنی: 8400 متر مربع

 

زمان پروژه

پروژه در 16 روز انجام شد.