سردر مپنا توگا - کرج

سردر مپنا توگا - کرجشرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک سیلیکونی بر روی سطح بتنی

 

مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت مپنا (توگا)

پیمانکار : عمران بهبود

متراژ سطوح بتنی: 880 متر مربع

 

زمان پروژه

پروژه در 4 روز انجام شد.