پل بصیرت – کرج، انبار نفت

پل بصیرت - کرجشرح پروژه

رنگ آمیزی سطوح بتنی و رنگ لایه نهایی سطوح فلزی

 

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری کرج

مشاور کارفرما: مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار: ارشد سازه توس

مشاور پیمانکار: مهندسین مشاور رهاب

طول پل: 471 متر

متراژ سطوح بتنی: حدود 3000 متر مربع

متراژ سطوح فلزی: حدود 3500 متر مربع

 

زمان پروژه

پروژه در 58 روز انجام شد.