رنگ روغني الكيدي

رنگ روغني الكيدي براق آبتيك

رنگ روغني براق آبتيك با استفاده از بهترين مواد اوليه فرموله شده است. از مزاياي اين رنگ مي‌توان به سرعت خشك شدن بالا، پوشش بسيار عالي، قابليت شستشوي 100%، مقاومت در مقابل سايش و عوامل جوي و چسبندگي عالي اشاره كرد. اين رنگ جهت رنگ‌اميزي سطوح فلزي، چوبي، گچي و ... پيشنهاد مي‌شود.

 

اطلاعات فني رنگ روغني الكيدي براق

 • پوشش تر 17m2/lit
 • پوشش تئوري  9m2/lit
 • براقیت تحت زاویه 60 درجه: 94 درصد
 • ماکزيمم اندازه ذره: کمتر از 10 ميکرون
 • وزن مخصوص: 1.18gr/cm3 
 • فام: سفيد
 • زمان خشک شدن: 3 ساعت
 • رقیق کننده: تينر روغني
 • رنگ روغني الكيدي براق آبتيك با قلم مو، غلطک و اسپری قابلیت اجرا دارد.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود. در صورت‌ تماس با چشم با آب فراوان شستشو داده شود. در هنگام اسپری از استنشاق گرد رنگ خودداری گردد.‌ وسايل رنگ‌اميزي پس از كار با تينر شستشو شود.

 

رنگ روغني الكيدي مات آبتيك

رنگ روغني مات آبتيك با استفاده از بهترين مواد اوليه فرموله شده است. از مزاياي اين رنگ مي‌توان به سرعت خشك شدن بالا، پوشش بسيار عالي، قابليت شستشوي 100%، مقاومت در مقابل سايش و عوامل جوي و چسبندگي عالي اشاره كرد. اين رنگ جهت رنگ‌اميزي سطوح فلزي، چوبي، گچي و ... پيشنهاد مي‌شود.

 

اطلاعات فني رنگ روغني الكيدي مات

 • پوشش تر 16m2/lit
 • پوشش تئوري 8.5m2/lit 
 • براقیت تحت زاویه 60 درجه: 8 درصد
 • ماکزيمم اندازه ذره: کمتر از 10 ميکرون
 • وزن مخصوص: 1.26gr/cm3
 • فام: سفيد
 • زمان خشک شدن: 3 ساعت
 • رقیق کننده: تينر روغني
 • رنگ روغني الكيدي مات آبتيك با قلم مو، غلطک و اسپری قابل اجرا است.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود. در صورت‌ تماس با چشم با آب فراوان شستشو داده شود. در هنگام اسپری از استنشاق گرد رنگ خودداری گردد.‌ وسايل رنگ‌اميزي پس از كار با تينر شستشو شود.